Svenska Lanthönsklubben

Vi värnar om små hushållsflockar som hålls så fritt och naturligt som möjligt

Du kan göra en stor insats genom att hålla någon av våra lantraser av höns, ankor och gäss! Det behöver inte vara många djur och du behöver inte veta och kunna allt. Vi hjälper dig!
  • Lantraser är anpassade till det självhushållande bondesamhällets miljö och krav.
  • Lantrashöns försåg oss med ägg och kött i 2000 år, men konkurrerades ut av specialiserade raser för ca 100 år sedan.
  • Många lokala lantraspopulationer är utrotade - andra har räddats i sista stund.
  • Vi måste hjälpas åt att bevara dem till kommande generationer.

Höjd risk för fågelinfluensa, Sverige höjer skyddsnivån

Aktuell information på Jordbruksverkets hemsida.

Ny upplaga av boken Höns, ankor och gäss

Läs mer här.

Tekniska problem med annonssidan

Annonserna finns att läsa längst ner på sidan. Scrolla neråt.


SLK bevarar följande lantraser inom levande genbanker

Höns: skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, gotlandshöna, kindahöna, hedemorahöna, orusthöna, bohuslän-dals svarthöna, bjurholmshöna samt gammalsvensk dvärghöna och öländsk dvärghöna.
Ankor: svensk gul anka, svensk blå anka, blekingeanka och svensk myskanka
Gäss: skånegås och ölandsgås.
 

Information om projekt för utbetalning av genbanksstöd

Svenska Lanthönsklubben har under 2019 och 2020 utgivit tidningen Hanegället med 4 nr per år, detta har gjorts med delfinansiering från Jordbruksverket som en del av Landsbygdsprogrammet 2013-2020.
 
© Svenska Lanthönsklubben, om ej annat anges.