Svenska Lanthönsklubben

Vi värnar om små hushållsflockar som hålls så fritt och naturligt som möjligt

Du kan göra en stor insats genom att hålla någon av våra lantraser av höns, ankor och gäss! Det behöver inte vara många djur och du behöver inte veta och kunna allt. Vi hjälper dig!
  • Lantraser är anpassade till det självhushållande bondesamhällets miljö och krav.
  • Lantrashöns försåg oss med ägg och kött i 2000 år, men konkurrerades ut av specialiserade raser för ca 100 år sedan.
  • Många lokala lantraspopulationer är utrotade - andra har räddats i sista stund.
  • Vi måste hjälpas åt att bevara dem till kommande generationer.

Tekniska problem med annonssidan

Annonssidan ser inte ut som den borde, men annonserna finns att läsa längst ner på sidan. Scrolla neråt.

Genbanksansvar för blekingeanka tillfälligt genom styrelsen.

Se Genbanksansvariga.

För frågor om höns, ankor och gäss

Besök Hönspanelen.


SLK bevarar följande lantraser inom levande genbanker

Höns: skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, gotlandshöna, kindahöna, hedemorahöna, orusthöna, bohuslän-dals svarthöna, bjurholmshöna samt gammalsvensk dvärghöna och öländsk dvärghöna.
Ankor: svensk gul anka, svensk blå anka, blekingeanka och svensk myskanka
Gäss: skånegås och ölandsgås.
 

Information om erhållet stöd till vårt informationsarbete

Svenska lanthönsklubben har under tiden 13 oktober 2015 fram till 31 december 2017 bedrivit projekt med hjälp av medel beviljat av Jordbruksverket (journalnummer 2015-3639). Projektet har omfattat utgivning av tidningen Hanegället och för att skapa möjlighet för och genomföra rådgivning via telefon, dator och på andra sätt till genbanker, såväl kontrakterade som ev. tillkommande.
 
Syftet med projektet har varit att sprida kunskap och information om fjäderfä av svensk lantras, Höns Ankor och Gäss. Den ansökta summan uppgick till 852 082 kr och det beviljades 293 600 kr.
 
Projektet har följt de villkor och riktlinjer som beskrivits i beslut daterat 13 september 2016.
 
 
© Svenska Lanthönsklubben, om ej annat anges.