Årsmöte 2017

Lördagen den 27 maj i Stockholm på Kristinehovs Malmgård

Program
11.30 Samling.
Vi bjuder på lunch kl. 12.
13.00 Årsmöte
 
Efter årsmötet håller vi ett föredrag om Fristadsdeklarationen och diskuterar vad den innebär rent praktiskt. Sen tittar vi på gårdens genbanksbesättning med öländska dvärghöns. Vi avslutar som vanligt med fika och frågestund.

Motioner

Information gällande motioner finns att läsa i senaste Hanegället (Nr 1 2017).

Valberedning

Lovisa Lesse (sammankallande) 0707-59 64 39 och Malin Eriksson 076-807 30 63.

Anmälan och mer information

Anmäl er i förhand om ni vill delta i lunchen till Charlotte Egman, helst på mail egman@kackel.se.

Kristinehovs Malmgård

Mer information finns här.

Välkommen - ta gärna med familjen!

 
© Svenska Lanthönsklubben, om ej annat anges.