Genbanker och rasramar

Det har från olika håll påståtts att lantrasdjuren kan se ut "lite hur som helst" och att det inte görs något avelsurval. Så är det inte! Rasernas variation och karaktäristiska egenskaper beskrivs inom breda rasramar.
 
Denna bok ger svar på tal. Här presenteras rasramarna för våra svenska lantraser av höns, ankor och gäss, illustrerade med 2 färgbilder per ras. Innehåller beskrivning av genbanksystemet och exempel på hur genbankskontrakt, genbanksintyg och årsrapporter fylls i.
 
Boken är utgiven av Svenska Lanthönsklubben, nu i sin andra upplaga från 2013. A4-format med mjuka pärmar, 60 sidor. Text och illustrationer Ronny Olsson.
Genbanker och rasramar
Andra upplagan 2013
Innehåll:
 1. Inledning
 2. Genbankssystem
 3. Genbanksregler
 4. Genbanksdokument
 5. Avelsplan
 6. Rasramar
 7. Avelsurval
 8. Dominerande och vikande gener
 9. Genkarta
 10. Gentabell
 11. Äldre beskrivningar
 12. Litteraturförteckning
Några smakprov ur boken:
Rasram för orusthöna
Rasram för myskanka
Rasram för ölandsgås

 

Beställning

Pris 70 kr (utskickskostnad).
 
Beställningsadressen får du genom medlemstidningen Hanegället.
 
 
© Svenska Lanthönsklubben, om ej annat anges.