Systerföreningar

Länkar till andra föreningar som arbetar med bevarande av lantraser:
Föreningen Allmogegeten
Föreningen Svenska Allmogefår
GutefårAkademin
Föreningen Gutefåret
Föreningen Gotlandskaninen
Föreningen Landtsvinet
Föreningen Allmogekon
Sveriges Rödkulleförening
Föreningen För Äldre Svensk Boskap

 

 
 
© Svenska Lanthönsklubben, om ej annat anges.