Medlemskap i SLK

Svenska Lanthönsklubbens målsättning är att bevara våra lantraser av höns, ankor och gäss, verka för en fri och naturlig fjäderfäskötsel och samarbeta med andra lantrasbevarande föreningar.
 
SLK är registerförande förening för samtliga svenska lantraser av fjäderfä.
 
Föreningen har ca 2.000 medlemmar. Siffran står för lösta medlemskap och innefattar inte s.k. familjemedlemmar.
 
Som medlem får du:
  • Medlemstidningen Hanegället 4 gånger per år
  • Gratis radannons i Hanegället och på Internet
  • Hjälp med djurförmedling
  • Hjälp med genbanksanslutning och avelsrådgivning
  • Köpa klubbartiklar och fackböcker
  • Kontakt med likasinnade
Välkommen som medlem!
 
Årsavgift 200 kr (gäller kalenderår jan-dec)
Familjemedlem 100 kr
Plusgironummer 26 37 84-1
 
Vid inbetalning; glöm inte att skriva namn, adress och telefonnummer på blanketten eller vid internetbetalning i meddelanderutan.
 
För mer info och färgbroschyr kontakta någon av våra kontaktpersoner.
 
Du som redan är medlem och har frågor om medlemskapet, adressändringar, inbetalning och liknande, kontaktar kassören.
 
© Svenska Lanthönsklubben, om ej annat anges.