Smittskydd och sjukdomar

Hur ställer sig föreningen?

Vi är principiellt mot vaccinering av den enkla anledningen, att vi inte vill dölja fåglarnas verkliga hälsotillstånd. God nedärvd motståndskraft mot sjukdomar är en av flera lantrasegenskaper som vi vill slå vakt om. I vår avelsplan står det bland annat "vaccinering mot sjukdomar får endast ske om den beordrats av berörd myndighet eller av styrelsen".
 
Skulle misstänkta symptom på smittsam sjukdom visa sig i en genbanksbesättning finns möjligheten att via överenskommelse med genbanksansvarig få obduktionen betald av föreningen.
 
Vi är tillsammans med branschorganisationer och andra fjäderfäföreningar medlemmar i Smittskyddsföreningen.

Sjukdomar och symptom

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) informerar på sin hemsida om de vanligaste sjukdomarna hos fjäderfä.

Smittskydd och restriktioner

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för kontroll och bekämpande av smittsamma sjukdomar hos djur, samt för övervakning av det nationella sjukdomsläget. På Jordbruksverkets hemsida hittar du aktuell information om t ex fågelinfluensa och newcastlesjuka.

Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa

Informationsbroschyr från Jordbruksverket med bland annat tips på hur en skyddsrastgård kan utformas och hur man kan bygga en godkänd utfodringsplats för sina fåglar.
Illustration av Ronny Olsson, ur broschyren skydda dina fåglar

 

 
 
© Svenska Lanthönsklubben, om ej annat anges.