Styrelse

Ordförande
Mikael Olsson

Längjum Håstorp 3, 513 96 Fristad
0768-49 78 84

Kvällstid
 

Vice ordförande
Leif Lindegren

Stickås Söderskogsvägen 72, 439 75 Fjärås
0300-54 21 67

Kontakt via telefon.
 

Kassör
Kurt Mårtensson

Berga 418, 241 91 Eslöv
070-497 94 63, vänligen onsdagar kl. 17.30 - 20.00.

Frågor om medlemskapet, adressändringar, inbetalning och liknande.
 

Sekreterare
Charlotte Egman

Krämarvägen 11, 129 41 Hägersten
0708-62 21 21


 

Ledamot
Ronny Olsson

Gyllsjö 1194, 264 91 Klippan
0435-230 85

Maila gärna. Telefon säkrast måndagar kl. 10 - 20.
 

Ledamot
Johan Nilsson

Linneskruv Ljungdala, 365 92 Hovmantorp
079-073 65 92


 

Ledamot
Joakim Hartwig

Mosstorp 131, 388 93 Ljungbyholm
070-457 08 74


 

Suppleant
Marie Söderlind

Värestorps Kvarn, 312 95 Laholm
0702-11 78 72

Kvällar och helger är det oftast lättast att få tag i mig.
 

Suppleant
Jirka Bärnlund Fors

Flyhyltan 10, 335 93 Åsenhöga
070-485 49 22


 

Suppleant
Charlie Johansson

Bonnarp 678, 264 53 Ljungbyhed
073-587 36 37


 

Suppleant
Peter Larsson

Svartrå Stenbroåsen 605, 311 61 Ullared
070-826 28 27

Kvällstid efter 17.
 

Historia

Lite smått fantastiskt i SLK är att vi under våra hittills dryga 30 år bara haft tre ordföranden! 1986-1988 Jonny Andersson
1989-2009 Ronny Olsson
2010- Mikael Olsson

Hedersmedlemmar

SLK har idag 11 hedersmedlemmar som på olika sätt gjort betydande avtryck i föreningen.
 
På årsmötet 1989 blev Johnny Andersson vår första hedersmedlem för sina avgörande insatser vid räddningen av öländsk dvärghöna (spitestammen). Han var också föreningens förste ordförande.
 
1992 beslutades om hedersmedlem nr 2 - Håkan Hallander. Håkan gjorde banbrytande insatser för lantrasernas erkännande bl.a. genom sin bok Svenska Lantraser. Hallander var lite av vår egen Darwin då han vände upp och ner på rasbegreppet "att alla djur av en ras ska se likadana ut" med sin definition av lantraser. Han gjorde också en avgörande insats vid räddningen av Skånsk Blommehöna.
 
År 2002 utsågs tre nya hedersmedlemmar:
Sven Jeppsson för sina stora insatser för lantrasernas erkännande under sin tjänst på Jordbruksverket och i Genbanksnämnden.
Jan Janthe för avgörande insats vid räddningen av Gotlandshönan. (1992 ville Jan att man bara ska få ha en ras, förslaget avslås. Dock tas det beslutet långt senare - 2014)
Krister Kortebäck för avgörande insats vid räddningen av Bohuslän-dals svarthöna samt stora insatser för lantrasernas bevarande.
 
2004 är det dags för vår sjätte hedersmedlem: Bertil Lindvall - för mångårigt genbanksansvar för skånegås samt styrelsearbete.
 
Katarina Johansson belönas vid årsmötet 2007 för avgörande insats vid Ölandshönans räddning och mångårigt genbanksansvar för Ölandshönan samt styrelsearbete.
 
Årsmötet 2009 utser två nya hedersmedlemmar: Det är Anett Wahlström som belönas för mångårigt styrelsearbete och genbanksansvar för Svensk blå anka samt Hans Falk för avgörande insats vid räddningen av Gotlandshönan samt genbanksansvar för densamma.
 
Hedersmedlem nr 10 utses av årsmötet 2014. Nu är det Jan-Olof Mathiasson som varit föreningens ansikte utåt under mer än 20 års tid, som blir uppmärksammad. Som kontaktperson har han lämnat uppskattade råd och tips såväl till medlemmar som till andra, samt tidigt i föreningens historia hållit föreläsningar i föreningens namn till stor nytta för bevarandearbetet. Han var också föreningens vice ordförande under många år.
 
2016 tar årsmötet beslut om en 11:e hedersmedlem: Ronny Olsson som har varit synonym med föreningens namn sedan dess bildande. Ronny har varit verksam och drivande under föreningens bildande och utveckling till vad den är idag, under lång tid som ordförande och hela tiden som redaktör för den omtyckta medlemstidningen. Ronny var den som letade rätt på och tillvaratog Åsbohönan. Ronny har ständigt, och i alla sammanhang, tagit strid för bevarandet av Svenska Lantrasdjur. Ronny har alltid företrätt föreningens namn till största nytta för bevarandearbetet.
 
© Svenska Lanthönsklubben, om ej annat anges.