Klubbträffar

Alla intresserade är välkomna på våra träffar, inte bara medlemmar. I den mån träffarna hålls på ställen som normalt tar inträde, ingår det i hyran som klubben betalar. Det är alltså fritt för Dig. Vi bjuder också på fika.
 
På träffarna diskuterar vi lite allmänt om höns, ankor och gäss. Vi informerar och pratar om genbanksverksamheten och bevarandet av våra lantraser. Vi siktar på att minst en av våra genbanksansvariga ska vara närvarande vid varje träff. Vi försöker också visa upp levande djur av någon eller några av raserna och prata lite extra om dem.
 
Enligt vår målsättning, som också understrukits av styrelsen, skall inga tävlingar förekomma, där djurens utseende/skönhet bedöms! Det kan säkert av en del uppfattas som en löjlig pekpinne, men även oskyldiga lekar kan bli allvar.
 
Referat från några tidigare träffar finns här
 
© Svenska Lanthönsklubben, om ej annat anges.