Referat från några tidigare träffar

Referat från träffar och kurser 2009

2009 års träffar ägde rum under augusti och september. Maria Eriksson och Ronny Olsson skriver om Lantraskursen i Norrland och Genbanksseminariet i Skåne.

Lantraskurs i Norrland

Vi var ett 20 tal personer som sista helgen i augusti reste från stora delar av Norrland och mellansverige till Jamtil i Östersund för att träffas och tala djur. En stor variation av erfarenhetsnivåer fanns representerade från alldeles nystartade genbanker, till dem som varit genbank i många år. Även några helt nya bekantskaper som ännu inte skaffat djur, men ville lära mer fanns närvarande. Mycket spännande var detta möte eftersom kursen anordnades som ett pilotprojekt med 3 föreningar i samverkan. SLK stod som arrangör och föreningen Allmogegeten samt föreningen Gotlandkaninen som medverkande.

Sedan samtliga närvarande fått presentera sig lite kort inledde SLK programmet. Samtalen utgick i stort kring vad är det vi bevarar egentligen och hur ska vi bevara det på bäst sätt. Vad menas med naturlig skötsel, samt en del statistik. Eftersom många ganska nystartade eller inte ännu startade genbanker varför vi har genbanker och hur det fungerar.

Som avslutning på den första dagen fick vi en mycket intressant och trevlig guidad rundvandring. Bland de fantastiska husmiljöerna som representerar olika tidsepoker fick vi se deras nordsvenska brukshästar, klövsjöfår, fjällkor, jämtgetter och hedemorahöns, varav ett flertal djurslag hålls i genbank.

Dag 2 inleddes av föreningen Allmogegeten och Hasse Wiks fantastiska berättelser om sina jämtgetter som han vallar med stav ute i skog och mark varje eftermiddag och hur det allmänna läget ser ut för allmogegeten.

Efter en kort fikapaus tog Föreningen Gotlandskaninen över ordet och Lina Andreasson fick visa sina Gotlandskaniner och Mellerudskaniner. För många var det nog första gången de såg en levande Mellerudskanin och en stund ägnades åt att presentera den rasens historia samt skillnaderna/likheterna mellan de två lantraskaninerna. Efter genomgång av den bevarandegenetiska rapporten blev det fria diskussioner om tex. Hur vi ska tolka avelsråden från rapporten och problemen som förbudet att märka själva för med sig.

Sammantaget kändes det som en givande och trevlig helg med positiv respons på att samordna flera föreningar till gemensamma kurser, särskilt här i Norrland där avstånden är enorma för de flesta. Många är det som håller flera djurslag och det finns många paralleller att dra i bevarandearbetet mellan de olika djurslagen.
Maria Eriksson

Lantraskurs på Jamtli 2009.

Genbanksseminarium i Skåne

I år tog vi ett nytt grepp, att kombinera utbildningen för djurägare och funktionärer. Genbanksseminariet hölls på hillesgården i skånska Östra Ljungby den 19-20 september. Placeringen var strategiskt vald, nära såväl E4 som E6 och Ängelholms flygplats.

Vi behandlade hönsfrågor under lördagen och koncentrerade oss på ankor och gäss under söndagen. Det visade sig vara ett lyckat drag. De senare brukar annars lätt komma i skymundan. Ronny Olsson visade på storbildskärm hur hotbilden ser ut i dag för de olika lantraserna av fjäderfä. Jan Perdén pratade lite extra om blommehönsens ruvförmåga. Jan-Olof Mathiasson inledde ank- och gåsdagen med ett intressant och uppskattat föredrag om myskankor och korsningsrisken med vanliga ankor.

Föredragande och deltagande i diskussionen var genbanksansvariga: Maria Eriksson (hedemorahöna), Jan Perdén (skånsk blommehöna), Bengt Gustafson (kindahöna), Monica Erlandsson (ölandshöna), Kurt Mårtensson (öländsk dvärghöna), Ronny Olsson (skånegås), Mikael Olsson (ölandsgås), Anders Gustavsson (sensk blå anka) och Jan-Olof Mathiasson (svensk myskanka).

Efter manglingen i åhörarsalen avslutades båda dagarna med en titt på Hillesgårdens fågeltempel, där bl.a. en genbanksbesättning med skånska blommehöns studerades extra noga.

Förutom deltagande funktionärer hittade närmare 40 personer dit. De fick såväl kunskap och ideér i hjärnan som kaffe och mackor i magen. Alla verkade fullproppade, nöjda och belåtna.
Ronny Olsson

Genbanksseminarium 2009.

Övriga träffar 2009

Kurs/träff har också hållits på Disagården i Uppland, på Torekällberget i Södertälje och på Bondbacka i Motala. Kursen i Västra Götalande fick tyvärr ställas in då väldigt få hade anmält sig. Vi avslutar med en bild från Bondbacka där Inger Lundqvist visar upp en av sina kindakycklingar inför storögd publik.
 

Norrland, augusti 2008

Flera hönsintresserade norrlänningar hade tagit sig till Grans Naturbruksgymnasium i Piteå, där Bengt Gustafson och Ann Perdal representerade SLK. Det diskuterade livligt både om höns och andra lantraser och om fjäderfäskötsel under norrländska förutsättningar. Efter träffen åkte deltagarna vidare hem till Ann Perdal och tittade på hennes lantrasdjur - höns, ankor, gäss, gotlandskaniner och lappgetter.

Skåne, september 2008

En välbesökt skåneträff hölls på Kulturens Östarp, ett friluftsmuseum med hästdrivet jordbruk och äldre lantraser som nordsvensk häst, göingegetter, klövsjöfår, linderödssvin, myskankor, skånegås, åsbohöns och blommehöns. Från SLK var var Kurt Mårtensson och Jan Perdén på plats och informerade om hur genbanken fungerar.

Klubbträff på Kulturens Östarp 2008. Foto Lone Mølgaard

Östra Götaland, september 2008

Träffen hölls på Ingelstads Naturbruksgymnasium, och drygt 30 intresserade deltagare fick rundvandring bland skolans alla lantraser under ledning av Ann Telehagen. Därefter följde fika med frågestund och allmänna hönsdiskussioner. Genbanksansvariga på plats var Bengt Gustafson och Johan Nilsson, och de informerade bland annat om resultat av ILT-undersökningen på lanthöns samt den genetiska studien av lanthönsen som SLU kommer att genomföra.
 

Klubbträff på Ingelstads Naturbruksgymnasium 2008. Foto Bengt Gustafson

 
 
© Svenska Lanthönsklubben, om ej annat anges.