Rödlista höns, ankor och gäss

Endast härstamningsmässigt säkra och i genbank registrerade djur är med i nedanstående tabell.
 
Övre gränsen för akut utrotningshot har satts till 100 och för starkt hotad till 200. Om rasen är i ökande eller minskande anges med ett plus- eller minustecken.
 
Gränsen mellan hotad och inte i fara har satts till 1000 djur. Detta förutsatt att det används rimligt många handjur i förhållande till antalet hondjur, annars blir den effektiva populationen liten och rasen kan då vara hotad även om det totalt sett finns fler än 1000 djur.
 
ras antal honor hanar besättningar
+/-
hotbild
skånegås
201
132
69
51
-
hotad  
ölandsgås
120
74
46
33
+/-
starkt hotad  
blekingeanka
139
91
48
26
-
starkt hotad  
svensk gul anka
235
160
75
34
+
hotad  
svensk blå anka
274
195
79
43
+
hotad  
svensk myskanka
217
155
62
34
+/-
hotad*  
skånsk blommehöna
1141
696
172
89
-
inte i fara  
åsbohöna
2303
1876
427
180
+/-
inte i fara  
ölandshöna
536
430
106
40
-
hotad  
gotlandshöna
795
639
156
75
-
hotad  
kindahöna
1375
1113
262
97
+/-
inte i fara  
orusthöna
388
322
66
36
-
hotad  
bohuslän-dals svarthöna
353
287
66
28
+/-
hotad  
hedemorahöna
3296
2785
511
226
+/-
inte i fara  
bjurholmshöna
757
612
145
66
+
hotad  
öländsk dvärghöna
272
197
75
26
-
hotad  
gammalsvensk dvärghöna
454
356
98
42
+/-
hotad  
*Förmodat stort mörkertal

Siffrorna gäller 2018.
Rödlistan uppdateras när årsrapporteringen är sammanställd, dvs siffrorna publiceras året efter aktuellt år.


Mer statistik, bland annat hotlista enligt effektiv population, ruvnings- och kläckningsstatistik och sjukdomstatistik i Hanegället nr 3 2019.

 
 
© Svenska Lanthönsklubben, om ej annat anges.