Rödlista höns, ankor och gäss

Endast härstamningsmässigt säkra och i genbank registrerade djur är med i nedanstående tabell.
 
Övre gränsen för akut utrotningshot har satts till 100 och för starkt hotad till 200. Om rasen är i ökande eller minskande anges med ett plus- eller minustecken.
 
Gränsen mellan hotad och inte i fara har satts till 1000 djur. Detta förutsatt att det används rimligt många handjur i förhållande till antalet hondjur, annars blir den effektiva populationen liten och rasen kan då vara hotad även om det totalt sett finns fler än 1000 djur.
 
ras antal honor hanar besättningar
+/-
hotbild
skånegås
241
158
83
65
+/-
hotad  
ölandsgås
112
72
40
34
+/-
starkt hotad  
blekingeanka
156
104
52
32
-
starkt hotad  
svensk gul anka
208
153
55
31
+/-
hotad  
svensk blå anka
143
97
46
26
+/-
starkt hotad  
svensk myskanka
248
175
73
34
+/-
hotad*  
skånsk blommehöna
1476
1259
217
110
+/-
inte i fara  
åsbohöna
2545
2094
451
180
+
inte i fara  
ölandshöna
650
538
112
47
+/-
hotad  
gotlandshöna
905
722
183
62
+/-
hotad  
kindahöna
1543
1242
301
132
-
inte i fara  
orusthöna
467
383
84
40
+
hotad  
bohuslän-dals svarthöna
380
291
89
33
-
hotad  
hedemorahöna
3404
2813
591
243
+
inte i fara  
bjurholmshöna
458
343
115
39
+
hotad  
öländsk dvärghöna
367
269
98
34
+
hotad  
gammalsvensk dvärghöna
452
344
108
39
+/-
hotad  
*Förmodat stort mörkertal

Siffrorna gäller 2015.
Rödlistan uppdateras när årsrapporteringen är sammanställd, dvs siffrorna publiceras året efter aktuellt år.


 
 
© Svenska Lanthönsklubben, om ej annat anges.