Rödlista höns, ankor och gäss

Endast härstamningsmässigt säkra och i genbank registrerade djur är med i nedanstående tabell.
 
Övre gränsen för akut utrotningshot har satts till 100 och för starkt hotad till 200. Om rasen är i ökande eller minskande anges med ett plus- eller minustecken.
 
Gränsen mellan hotad och inte i fara har satts till 1000 djur. Detta förutsatt att det används rimligt många handjur i förhållande till antalet hondjur, annars blir den effektiva populationen liten och rasen kan då vara hotad även om det totalt sett finns fler än 1000 djur.
 
ras antal honor hanar besättningar
+/-
hotbild
skånegås
235
154
81
63
+/-
hotad  
ölandsgås
105
61
44
33
-
starkt hotad  
blekingeanka
183
116
67
34
+
starkt hotad  
svensk gul anka
205
140
65
31
+/-
hotad  
svensk blå anka
210
146
64
35
+
hotad  
svensk myskanka
241
175
66
36
+/-
hotad*  
skånsk blommehöna
1449
1229
220
101
+/-
inte i fara  
åsbohöna
2513
2050
463
178
+/-
inte i fara  
ölandshöna
631
507
124
43
+/-
hotad  
gotlandshöna
981
795
186
66
+
hotad  
kindahöna
1346
1075
271
103
-
inte i fara  
orusthöna
479
391
88
43
+/-
hotad  
bohuslän-dals svarthöna
403
295
108
36
+
hotad  
hedemorahöna
3511
2912
599
259
+/-
inte i fara  
bjurholmshöna
573
453
120
44
+
hotad  
öländsk dvärghöna
417
311
106
34
+
hotad  
gammalsvensk dvärghöna
507
394
113
42
+
hotad  
*Förmodat stort mörkertal

Siffrorna gäller 2016.
Rödlistan uppdateras när årsrapporteringen är sammanställd, dvs siffrorna publiceras året efter aktuellt år.


Mer statistik, bland annat hotlista enligt effektiv population, ruvnings- och kläckningsstatistik och sjukdomstatistik i Hanegället nr 3 2017.

 
 
© Svenska Lanthönsklubben, om ej annat anges.