Vår egen bok: Höns Ankor och Gäss - Nu i ny och omarbetad upplaga

En praktisk handbok skriven av Ronny Olsson om hur man håller ett mindre antal höns, ankor och gäss på ett så fritt och naturligt sätt som möjligt.
 
Förr visste i stort sett varje gumma hur man på bästa sätt skötte sina fjäderfän. Nu för tiden håller dessa kunskaper på att gå förlorade. Förhoppningsvis kan denna lilla bok bidraga till kunskapernas och de naturligt hållna gårdsflockarnas fortlevnad samt till våra lantrasers bevarande.
 
Denna andra omarbetade upplaga utkom i februari 2011. Första upplagan från 2002 har till stora delar skrivits om och utökats med ett antal sidor text och illustrationer samt färgbilder på samtliga aktuella lantraser.
 
Höns, ankor och gäss Innehåll:
  1. Lantraser av fjäderfä
  2. Hus och rastgård
  3. Beteende
  4. Från ägg till unge
  5. Utfodring
  6. Sjukdomar och ohyra
  7. Slakta och ta till vara
  8. Bevara och nyttja
  9. Färgbilder

Beställning

Du behöver inte vara medlem för att köpa boken. Pris 160 kronor inkl.frakt. A5, hårda pärmar, 80 sidor varav omslag och 8 sidor i färg.
 
Beställ genom att sätta in summan på Svenska Lanthönsklubbens plusgirokonto: 26 37 84-1
 
Ange namn, adress samt att inbetalningen gäller boken. (Finns det inte plats att skriva fullständig adress vid Internetbetalning, skicka också ett meddelande till försäljningsansvarig.)
 
 
© Svenska Lanthönsklubben, om ej annat anges.